Utylizacja dokumentów - najwazniejsze informacje

Niszczenie dokumentów w należytej firmie to poważny przebieg, a więc nie może odbywać się bez ustalonych klarownie reguł - skontaktuj się z firmą archivcut.waw.pl. Każdy dokument ma swój poziom poufności, a ich określaniem absorbuje się zasada DIN 66399. Poprzednio wiązała zasada DIN 32757, która przedstawiała się właśnie tak: I – zwyczajne pisma; paski do 12mm, II – korespondencja wewnętrzna; paski do 6 mm, ścinki o maksymalnej nawierzchni 800 mm2 , III – dokumenty poufne; paski do 2 mm, ścinki do 4 x 80 mm, IV – dokumenty tajne; ścinki do 2x15 mm, V – dokumenty ściśle sekretne; do 0,8x13 mm, i dodatkowo: VI – dokumenty super ściśle tajne (nowy amerykański kanon); ścinki do 1x5 mm. Norma ta jednak odnosiła się jedynie do papieru, a jak wiadomo, niszczeniu mogą ulegać także inne nośniki danych. Obowiązująca bieżąco zasada DIN 66399 podkreśla trzy klasy ochrony bezpieczeństwa. Przydzielenie do odpowiedniej klasy obrony jest zależne od szczebla tajności materiałów przekazanych do zniszczenia. Klasy przedstawiają się w ten sposób: Klasa ochrony 1 – przeciętna ochrona danych. Dokumenty dostępne dla wielu ludzi. Klasa ochrony 2 – zwiększona osłona informacji poufnych. Dokumenty osiągalne są dla wyselekcjonowanych osób. Klasa ochrony 3 – bardzo wysoka ochrona poufnych oraz tajemnych informacji, których wyjawienie mogłoby zaszkodzić przedsiębiorstwu. Niszczenie archiwizowanych dokumentów w kwestii prawa jest już znane, wobec tego jak prezentuje się cena niszczenia dokumentów w Warszawie? Zakładając przeliczenie, że 1mb to ok. 39 kg, a 1 kg kosztuje 1,22 zł, to za 1 mb (w przedziale od 1 do 10) uiści się 36 zł. Więcej niż 10 mb - cena za jeden równa się 34 zł. Natomiast wybierając powyżej 50 mb, zapłacimy 32 zł/1 mb. Do podanych cen należy dołączyć podatek VAT wynoszący 23%.